Cấp 01 giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cùng một địa điểm

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành thông tư số 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương với 5 chương, 23 điều. Thông tư quy định về 04 nội dung: Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; Thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở. Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện”. Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định.

Sở Công Thương cấp tỉnh trực tiếp cấp Giấy chứng nhận hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp Giấy chứng nhận đối với: Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất nhỏ hơn (03 triệu lít rượu; 50 triệu lít bia; 120 triệu lít nước giải khát; 20 triệu lít sữa chế biến; 50 ngàn tấn dầu thực vật; 20 ngàn tấn bánh kẹo; 100 ngàn tấn bột và tinh bột)/năm; Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm của thương nhân trên đại bàn 01 tỉnh; chuỗi siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện lợi, v.v.

Đồng thời, thông tư cũng quy định cơ quan có thẩm quyền cấp 01 Giấy chứng nhận cho cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh; 01 Giấy chứng nhận cho chuỗi siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện lợi theo quy định của pháp luật có diện tích tương đương siêu thị mini. Cơ sở kinh doanh bán buôn có thực hiện hoạt động bán lẻ được quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

TTKC & TVPTCN


 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: