Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2018 tăng 8,46%

 

Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu thô và khí đốt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,59 %; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,14 %; ngành khai khoáng tăng 0,95 %; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,3 %.

Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) trừ dầu thô và khí đốt ước 187.442,52 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 53,36 % trong tổng GTSXCN toàn Tỉnh), đạt 81,25 % KH năm, tăng 8,45 % so với cùng kỳ (KH 8,56 %). GTSXCN trừ dầu thô và khí đốt 9 tháng đầu năm 2018 tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt mức kế hoạch đề ra, chủ yếu do trong 9 tháng đầu năm 2018, Nhà máy điện Phú Mỹ tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng lớn nên giá trị điện sản xuất[1] cũng tăng không cao so với cùng kỳ (điện sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2018 ước chỉ tăng 0,16 % so cùng kỳ).

Phân theo ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10 % so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,01 %; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,18 %; chỉ riêng ngành CN khai khoáng giảm 2,09 % nguyên nhân chủ yếu do giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt giảm 2,09 % so với cùng kỳ.

Các sản phẩm chủ yếu đều tăng từ 0,16 % (điện sản xuất) đến 32,04 % (giày các loại).

Về Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 3.306,78 triệu USD, đạt 76,37 % KH năm, tăng 16,89 % so với cùng kỳ (KH 12 %). Phân theo ngành hàng: Nhóm hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chính của Tỉnh với tỷ trọng 89,4% trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, tương đương 2.956,25 triệu USD, tăng 23,51 % so với cùng kỳ. Tiếp đến là Nhóm thủy sản chiếm tỷ trọng 6,88 % với 227,53 triệu USD, giảm 22,63 %. Nhóm nông lâm sản chiếm 3,72 % về tỷ trọng với 123 triệu USD, giảm 12,93 %.

Nhằm hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, trong 9 tháng đầu năm, chương trình khuyến công đã tổ chức nghiệm thu 05 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất CN-TTCN, đã tổ chức bình chọn được 45 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, 30 sản phẩm cấp tỉnh và 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2018, trong đó có nhiều sản phẩm lần đầu tiên đã được xuất khẩu vào thị trường Mỹ (các sản phẩm cà phê của công ty TNHH cà phê Nón Lá), Nhật Bản (bột ca cao và chocolate của công ty TNHH Amazon). Đồng thời đã tổ chức cho 33 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ trong nước nhằm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm và tìm đại lý tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TTKC & TVPTCN

 


[1] Điện sản xuất chiếm 20 % trong tổng GTSXCN toàn ngành.

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: