Đăng ký sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 triển khai trên phạm vi cả nước nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình xác định 6 nhóm hàng hoá, dịch vụ để thực hiện là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm - nội thất - trang trí, vải - may mặc và dịch vụ du lịch nông thôn.

Sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ OCOP cần đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020.

Để có cơ sở đề xuất danh mục sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ OCOP của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính đề nghị các cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP và gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN trước ngày 15/5/2019.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR – VT

Địa chỉ: Số 08, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Email: khuyencongbrvt@gmail.com/

Điện thoại: 0254.3512.782 – 0254.3512.011

Website: www.khuyencong.baria-vungtau.gov.vn

Người liên hệ: Lê Thị Phi Nga, ĐT: 0918086121,

                        Email: lethiphinga1969@yahoo.com

Văn bản đính kèm.

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: