Hiệu quả từ mô hình quản lý năng lượng tại doanh nghiệp

Năng lượng hiện đang là một nhân tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất các doanh nghiệp. Việc thiếu hụt năng lượng và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng đang dần trở thành sự quan tâm không nhỏ đối với các doanh nghiệp trong việc đảm bảo nguồn năng lượng để phục vụ trong sản xuất, trong khi việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo hay năng lượng thay thế sẽ phải mất nhiều thời gian thì việc quản lý năng lượng hiệu quả nhằm giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí năng lượng đang trở thành một vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều người và của các doanh nghiệp.

Thời gian qua, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã nhận thức được và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tư vấn xây dựng 02 mô hình quản lý năng lượng phù hợp với Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại công ty TNHH Công Nghiệp Gốm Bạch Mã và công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam. Trung tâm đã tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu liên quan đến hoạt động tiêu thụ năng lượng tại doanh nghiệp nhằm đánh giá xem xét về hệ thống quản lý năng lượng, tổ chức đào tạo nhận thức về Tiết kiệm năng lượng cho các Cán bộ công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó, trung tâm Khuyến công hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng bộ tài liệu đáp ứng yêu cầu pháp luật như: Chính sách năng lượng, quyết định thành lập Ban quản lý năng lượng, mục tiêu năng lượng cũng như báo cáo kế hoạch 01 năm và 05 năm, các biểu mẫu đo lường giám sát đánh giá hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, máy móc thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, từ đó lập kế hoạch và quản lý sử dụng năng lượng một cách có hệ thống để tập trung vào việc cải tiến hiệu suất năng lượng, góp phần tăng cường sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn.

 

                                                                           Công Năm

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: