Hội nghị: Phổ biến quy chuẩn quốc gia, định mức tiêu hao năng lượng cho 1 số ngành trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018

Hiện nay việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, hướng đến một nền kinh tế phát triển xanh bền vững, đặc biệt trong xu thế thị trường cạnh tranh tự do các doanh nghiệp cần phải nổ lực giảm chi phí sản xuất, và tăng lợi nhuận, trong đó  giảm chi phí năng lượng là một trong những mục tiêu hàng đầu để giảm thiểu chi phí sản xuất cho các công ty và doanh nghiệp trọng điểm trong nền kinh tế hiện nay.

Được sự phê duyệt của Sở Công Thương, ngày 20/12/2018 Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị: Phổ biến quy chuẩn quốc gia, định mức tiêu hao năng lượng cho một số ngành trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện Phòng quản lý Năng lượng - Sở Công Thương, và 81 đại biểu đến từ các công ty doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đội ngũ giảng viên đến từ trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng – TP.HCM  

Hội nghị phổ biến các nội dung: về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng, định mức tiêu hao năng lượng cho một số ngành sản xuất công nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị, Ông Nguyễn Văn Hiếu đại diện phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm báo cáo năm, 5 năm và báo cáo kiểm toán năng lượng qua hệ thống mạng cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia.

 Tại Hội nghị Thạc sỹ Đặng Quang Vinh  - Trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng cũng đã phổ biến nhấn mạnh các quy chuẩn về tiết kiệm năng trong công trình xây dựng  như: QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do Viện Kỹ thuật Xây dựng (Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam) soát xét trên cơ sở QCVN 09:2013/BXD, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017. Quy chuẩn này được biên soạn với sự hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch và sự tham gia của các chuyên gia thuộc Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC - International Finance Corporation), Phòng thí nghiệm Tây Bắc Thái Bình dương (PNNL - Pacific Northwest National Laboratory, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ). Và được thay thế cho QCVN 09:2013/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hướng dẫn thông tư 20/2016/TT-BCT của Bộ Công thương về quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép, TT 24/2017/TT-BCT của Bộ công thương quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy…..

Nhật Tùng

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: