Huyện Xuyên Mộc: Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bột ngũ cốc” tại Cơ sở sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên.

Năm 2018, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được phê duyệt hỗ trợ 5 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất từ nguồn khuyến công địa phương, trong đó có đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bột ngũ cốc” cho Cơ sở sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên. Sau khi ký hợp đồng triển khai thực hiện đề án với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đơn vị thụ hưởng tiến hành đầu tư, ứng dụng đúng theo nội dung hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

(Hình ảnh nghiệm thu tại Cơ sở sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên)

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, UBND xã Phước Tân và đơn vị thụ hưởng là Cơ sở sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Kết quả nghiệm thu thực tế cho thấy đề án được triển khai thực hiện đạt yêu cầu theo nội dung đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, thời gian triển khai thực hiện hoàn thành đề án đúng theo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Việc hỗ trợ một phần kinh phí đã khuyến khích Cơ sở mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ công đoạn rang, đóng gói sản phẩm trong sản xuất bột ngũ cốc nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao được chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Thông qua việc triển khai đề án giúp cho Cơ sở có điều kiện tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận của Cơ sở góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp và ngân sách của địa phương.

(Hình ảnh nghiệm thu tại Cơ sở sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên)

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ cơ sở cho biết, trước đây làm ra sản phẩm đều bằng thủ công, việc này đã hạn chế sản xuất số lượng lớn hơn để cung cấp cho khách hàng. Vì vậy, việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị vào phục vụ sản xuất bột ngũ cốc giúp cho cơ sở được tiếp cận công nghệ hiện đại nâng cao năng lực sản xuất, sản phẩm được kiểm soát đạt yêu cầu qua các công đoạn, đảm bảo chất lượng - an toàn vệ sinh thực phẩm và đa dạng mẫu mã bao bì.

Từ nguồn kinh phí khuyến công đã hỗ trợ cho nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nói chung, gia tăng giá trị và phát triển ôn định cho sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản sẵn có tại địa, góp phần tăng thu nhập cho người lao động và chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

                                                                               Minh Thành

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: