Khuyến công Bà Rịa – Vũng Tàu huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội triển khai tư vấn hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, là đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và triển khai các chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh việc tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương theo kế hoạch được giao, năm 2017, tập thể công chức, viên chức của trung tâm luôn sát cánh, chung sức, chung lòng tích cực nắm bắt kịp thời nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và triển khai tư vấn hỗ trợ có hiệu quả từ nguồn lực xã hội. Nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực cạnh tranh của trung tâm trong cung ứng dịch vụ tư vấn, lãnh đạo Trung tâm đã phát động trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị hưởng ứng và phát huy khả năng, sở trường, năng lực công tác trong hoạt động chung của đơn vị. Đồng thời đã tạo điều kiện và cử CCVC tham gia các lớp đào tạo về nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn; Tham gia lớp đào tạo, sát hạch cấp Giấy chứng nhận Kiểm toán viên năng lượng; Cử viên chức tham gia các kỳ sát hạch để được cấp Chứng chỉ hoạt động xây dựng.

Đào tạo quản lý năng lượng tại công ty Bạch Mã

Kết quả trong năm 2017, hoạt  động tư vấn dịch vụ có thu của đơn vị huy động từ nguồn xã hội hóa đạt 163% so với kế hoạch được giao. Một số sản phẩm dịch vụ tiêu biểu thực hiện trong năm như đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, đăng ký thành lập doanh nghiệp, thiết kế logo, nhãn hàng hóa, kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, tư vấn các thủ tục môi trường, quản trị website cho các cơ sở công nghiệp nông thôn,.v.v.

TTKC & TVPTCN

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: