Kim ngạch xuất khẩu lũy kế 10 tháng tăng 12,49%

Tính đến hết tháng 10 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu lũy kế toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 12,49% so với cùng kỳ, tương đương 6,515 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thị trường châu Á là thị trường xuất khẩu chính của Tỉnh, đạt 3,288 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 50,46% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước đạt 3,620 tỷ đô la Mỹ, đạt 82,95% kế hoạch năm, tăng 13,43% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô (65,89 %), tương đương 2,385 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,35 %. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế 10 tháng của doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 1,235 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 34,11%, tăng 47,35%.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhóm sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chính của Tỉnh với tỷ trọng 91,43% trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, tương đương 3,309 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,51% so với cùng kỳ. Tiếp đến là Nhóm thủy sản chiếm tỷ trọng 5,73% với 207,43 triệu USD. Nhóm nông lâm sản chiếm 2,84% về tỷ trọng với 102,89 triệu USD.

TTKC&TVPTCN

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: