Long Điền: Nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cơ khí.

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2018. Vừa qua, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền và UBND xã Phước Tỉnh, đơn vị thụ hưởng tiến hành nghiệm thu đề án khuyến công “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cơ khí cho công ty TNHH TM-DV Gia Tuấn” tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, đề án hỗ trợ ứng dụng 05 máy móc, thiết bị trong sản xuất cửa nhôm kính có tổng vốn đầu tư là 405 triệu đồng, trong đó kinh phí Khuyến công địa phương hỗ trợ 200 triệu đồng. Qua đó giúp doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cơ khí đáp ứng nhu cầu sản phẩm trên thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Chính quyền địa phương nơi triển khai đề án đánh giá cao chương trình hỗ trợ về khuyến công của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu thực sự ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động của địa phương.

Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm đã giúp công ty TNHH TM-DV Gia Tuấn phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn mạnh dạn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

 

Minh Thành

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: