Nâng cao vai trò của cộng tác viên khuyến công

Mạng lưới cộng tác viên khuyến công giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt nhu cầu thực tế các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn giúp cho Trung tâm Khuyến công xây dựng, triển khai đề án; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, đơn vị thụ hưởng hoàn thành đề án đúng tiến độ; phổ biến các chính sách của nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; thống kê danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn, lập kế hoạch và đề xuất các hoạt động khuyến công; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở công nghiệp nông thôn; làm đầu mối triển khai các hoạt động khuyến công; hướng dẫn, tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, liên doanh liên kết.... Đội ngũ cộng tác viên khuyến công có mặt ở tất cả các huyện, thị, thành phố và một số xã, phường, thị trấn góp phần giúp cho trung tâm khuyến công có những số liệu tin cậy cập nhật về cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa phương. Đồng thời đưa các thông tin chính sách hỗ trợ khuyến công tới các cơ sở sản xuất một cách thường xuyên hơn.

Thực tế cho thấy nếu tuyên truyền về chính sách hỗ trợ khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng thì người xem và nghe chỉ mới có thể biết là có những vấn đề như vậy, còn họ không thể hiểu được nên thực hiện như thế nào vì họ thường chỉ xem và nghe “lướt qua” hay “loáng thoáng”. Mặt khác, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì người xem không thể hỏi lại hay trao đổi để giải quyết các thắc mắc hay những nội dung chưa hiểu rõ. Do đó, các hoạt động thông tin, hướng dẫn của mạng lưới cộng tác viên khuyến công có vai trò quan trọng trong việc giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận được với chính sách khuyến công. Lợi thế của các cộng tác viên khuyến công là người sống ở ngay trên địa bàn, trực tiếp thực hiện công tác phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn mình phụ trách, họ có thể hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng cơ sở sản xuất để lựa chọn cách thức trao đổi và hướng dẫn một cách phù hợp. Hơn nữa, các cộng tác viên thường có mối quan hệ gần gũi với các cơ sở, nên có thể dễ dàng nắm bắt những thắc mắc, khó khăn giúp trung tâm khuyến công có những đề xuất hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Vai trò của đội ngũ cộng tác viên khuyến công không chỉ là cung cấp cho cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thông tin về chính sách khuyến công mà còn theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình ứng dụng máy móc thiết bị vào mở rộng phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm thông qua hoạt động khuyến công và các chương trình hỗ trợ khác của tỉnh.

 

Tuy nhiên, đội ngũ cộng tác viên là các cán bộ đang công tác tại các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố do các địa phương đề xuất nên một vài cộng tác viên chưa tích cực chủ động nghiên cứu các văn bản về hỗ trợ khuyến công dẫn đến công tác tư vấn hỗ trợ các cơ sở tham gia chương trình khuyến công trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương mặc dù hằng năm điều có tập huấn nghiệp vụ khuyến công. Hoạt động khuyến công của mạng lưới này sẽ hiệu quả hơn nếu quan tâm tăng cường tập huấn, tham quan, học tập các mô hình sản xuất, đồng thời chú ý nhiều hơn đến các chế độ khuyến khích vật chất và tinh thần cho họ để giữ cho mạng lưới này hoạt động ổn định. Mạng lưới cộng tác viên khuyến công thời gian gần đây hoạt động chưa ổn định do cộng tác viên thay đổi rất thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động. Mặc dù được một nguồn kinh phí hoạt động, nhưng còn ít và hưởng như nhau, chưa có các cơ chế khuyến khích, khen thưởng đột xuất các công tác viên có thành tích hoạt động tốt.

Để có được một mạng lưới cộng tác viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải đưa hoạt động khuyến công vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ làm công tác khuyến công có năng lực, nhiệt tình trong công tác, đặc biệt, nhận thức đầy đủ hơn vai trò của lực lượng cộng tác viên trong việc góp phần phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tại địa phương; có chế độ phụ cấp đảm bảo cho hoạt động này. Hơn hết mỗi bản thân cộng tác viên khuyến công cần phải học hỏi, thường xuyên xuống các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ giúp cơ sở, doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, năng lực cạnh tranh nhằm phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững.

Trung Hải

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: