Nghiệm thu 06 đề án khuyến công địa phương, quốc gia năm 2017

Vừa qua, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp các phòng Kinh tế & Hạ tầng và UBND các xã có liên quan tổ chức nghiệm thu 06 đề án khuyến công, trong đó bao gồm 05 đề án khuyến công địa phương và 01 đề án khuyến công quốc gia tại các huyện Xuyên Mộc, Tân Thành và Xã Long Sơn, cụ thể:

Trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc và UBND các xã Hòa Hội, Xuyên Mộc triển khai 03  đề án khuyến công địa phương là Đề án “Hỗ trợ đầu tư máy tách vỏ cứng trong sản xuất chế biến hạt điều cho Công ty TNHH ĐT SX TM Minh Nhật, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; Đề án “Hỗ trợ đầu tư cụm máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty TNHH Tú Tài, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và Đề án “Hỗ trợ đầu tư máy chà nhám trong sản xuất gỗ cho Công ty TNHH TM DV nội thất Thông Phát, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Đề án khuyến công quốc gia năm 2017 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được triển khai là đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đá hoa cương cho Công ty TNHH Xây dựng đá hoa cương Thành Đức”.

Trên địa bàn huyện Tân Thành, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thành, UBND xã Châu Pha triển khai đề án Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đá viên cho Cơ sở sản xuất nước đá Xuân Phú, tại Tổ 5, ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”.

Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn triển khai Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đá viên cho Hợp tác xã Thành Công tại Thôn 1, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Việc triển khai 06 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị đã thu hút được  tổng vốn đầu tư là 2,715 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất. Qua đó tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng thu nhập cho người lao động, tạo thêm công việc mới trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tăng thu ngân sách địa phương, đóng góp tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Chính quyền địa phương nơi triển khai các đề án luôn đánh giá cao chương trình hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trong các năm qua, luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Một số hình ảnh nghiệm thu các đề án khuyến công

(Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH Tú Tài).

(Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH TM DV nội thất Thông Phát).

 

(Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đại diện Sở Công Thương đang nghe cơ sở giới thiệu quy trình vận hành sản xuất nước đá tại Cơ sở sản xuất nước đá Xuân Phú).

(Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đại diện Sở Công Thương đang nghe cơ sở giới thiệu quy trình vận hành sản xuất nước đá tại Hợp tác xã Thành Công).

(Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đại diện Sở Công Thương, nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH Xây dựng đá hoa cương Thành Đức).

 

Phòng Khuyến công

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: