Nhóm hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh

Theo số liệu của Cục Thống kê, Nhóm hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN) tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tỷ trọng đã tăng từ 85% (năm 2017) lên 90% (năm 2018) trong tổng kim ngạch xuất khẩu trừ dầu. Trong năm 2018, nhóm hàng này mang về 3.954,34 triệu USD, tăng 19,09% so với năm 2017; với nhiều mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao, như: Hóa chất 70,72 triệu USD, tăng 4,8 lần; Sản phẩm gỗ 148,54 triệu USD, tăng 3,3 lần; Hàng dệt may tăng 2,6 lần tương đương 377,52 triệu USD; Sản phẩm từ sắt thép ước 195,89 triệu USD, tăng 88,68%; Giày dép các loại 221,51 triệu USD, tăng 46,38%; Vải các loại tăng 44,2% tương đương 127,45 triệu USD; Phân bón các loại 26,75 triệu USD, tăng 22,54%... Bên cạnh đó, một số mặt hàng có trị giá xuất khẩu giảm như: Giấy và các sản phẩm từ giấy ước 0,75 triệu USD (-75,96%); Phương tiện vận tải và phụ tùng 30,91 triệu USD (-72,86%); Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc 1,14 triệu USD (-57,96%); Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù ước 10,85 triệu USD (-52,31%); Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày ước 440,76 triệu USD (-17,64%); Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng 32,56 triệu USD (-5,85%); Sản phẩm gốm sứ ước 9,09 triệu USD (-5,07%).

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô năm 2017 - 2018

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Tỉnh tăng 12,74% so với năm 2017, ước đạt 7.816,62 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 4.415,36 triệu USD, tăng 13,32% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra (KH 12%) (Xem biểu đồ 3). Với tốc độ tăng trưởng rất cao đến 40,84% so với cùng kỳ, DN 100% vốn trong nước đã đóng góp 11,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng 13,32% của kim ngạch xuất khẩu trừ dầu; Khối DN FDI chỉ tăng 3,11% so với năm 2017 và do đó chỉ đóng góp 2,27 điểm phần trăm tăng trưởng.

Về kim ngạch nhập khẩu năm 2018 ước 6.171,69 triệu USD, tăng 11,97% so với năm 2017, vượt kế hoạch năm được giao (KH 11%). Khối DN FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (80,14%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn Tỉnh với 4.946,26 triệu USD, tăng 14,33%; khối DN trong nước chỉ chiếm tỷ trọng 19,86%, với 1.225,44 triệu USD, tăng 3,34%.

Trong đó nhập khẩu: Nguyên nhiên liệu và vật tư cho sản xuất vẫn là nhóm hàng nhập khẩu chính, chiếm đến 89,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tương đương với 5.523,61 triệu USD, tăng 12,61% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu máy móc thiết bị và phụ tùng ước đạt 629,43 triệu USD, chiếm 10,2 % về tỷ trọng, tăng 7,81% so với cùng kỳ (Trong đó, Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng khác ước 422,82 triệu USD, tăng 3,84%; Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 67,62% tương đương 15,81 triệu USD). Nhập khẩu hàng tiêu dùng chỉ chiếm 0,3% về tỷ trọng với 18,66 triệu USD, giảm 19,87% so với cùng kỳ.

TTKC

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: