Thị xã Phú Mỹ: Nghiệm thu đề án Khuyến công quốc gia “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất Cacao” tại công ty TNHH thực phẩm Amazon.

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2018, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Sở Công Thương, phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ, UBND xã Tân Hải và đơn vị thụ hưởng công ty TNHH thực phẩm Amazon tiến hành nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất Cacao”. Kết quả, đơn vị thụ hưởng đã triển khai thực hiện đúng theo nội dung hỗ trợ đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 

(Hình ảnh nghiệm thu tại công ty TNHH thực phẩm Amazon)

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện đề án là 500.000.000 đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 200.000.000 đồng. Với việc hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia năm 2018 đã khuyến khích doanh nghiệp quyết tâm và mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm cacao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng - đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu của doanh nghiệp góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh nhà.

 

(Hình ảnh nghiệm thu tại công ty TNHH thực phẩm Amazon)

Theo lãnh đạo Trung tâm khuyến công, Chương trình Khuyến công quốc gia đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động địa phương. Đề án triển khai phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển và lợi thế của địa phương. Việc tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và đạt hiệu quả cao đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo đó, thì nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã phát huy tốt vai trò vốn mồi, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ ở những vùng kinh tế còn khó khăn đã tích cực tham gia thúc đẩy sản xuất, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người lao động ở khu vực nông thôn.

Các thành viên tham gia đoàn nghiệm thu thống nhất nghiệm thu hoàn thành 100% nội dung theo đề án được phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết thực hiện với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

 

Minh Thành

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: