THÔNG BÁO: Kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Tỉnh BRVT

Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & tư vấn Phát triển công nghiệp ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức Trung tâm khuyến công; Căn cứ bảng điểm kết quả học tập tốt nghiệp của các thí sinh tham gia xét tuyển;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 24 tháng 12 năm 2018;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm khuyến công thông báo kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp năm 2018 với nội dung như sau:

1. Kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & tư vấn Phát triển công nghiệp niêm yết tại trụ sở Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp số 08 Trần Hưng Đạo, phường 01, thành phố Vũng Tàu và trên website Trung tâm tại địa chỉ http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn/

2. Căn cứ quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ. Thí sinh có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển. Thời gian và địa điểm nhận đơn:

Thời gian: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này.

Địa điểm: Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT, địa chỉ số 8 Trần Hưng Đạo, phường 01, TP. Vũng Tàu.

Nội dung đơn phúc khảo:

  • Họ và tên thí sinh, số báo danh;
  • Vị trí việc làm dự xét tuyển;
  • Kết quả xét tuyển;
  • Đề nghị phúc khảo điểm (Điểm học tập, điểm tốt nghiệp)
  • Lý do phúc khảo;
  • Ký, ghi rõ họ và tên;

Hội đồng không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn (theo quy định tại khoản 5, điều 26 quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ).

Trong quá trình thực hiện thí sinh có vướng mắc liên hệ Hội đồng tuyển dụng để được giải đáp thông qua số điện thoại: 0254.3512.011

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT thông báo các thí sinh biết thực hiện.

Văn bản chi tiết đính kèm
 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: