Tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp ngành thủy sản

Từ nguồn ngân sách của chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chương trình phối hợp cùng chuyên gia đánh giá sản xuất sạch hơn hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh khảo sát, đánh giá các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) nhằm mục đích xác định tiềm năng triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp ngành chế biến thủy sản hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất từ việc quản lý đầu vào như giảm mức tiêu thụ điện, nước, nguyên, nhiên, vật liệu, qua đó giảm tải lượng chất thải cần phải xử lý, đồng thời, tư vấn những giải pháp tích cực để giúp cho doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc.

Qua công tác khảo sát thu thập thông tin số liệu và trao đổi với lãnh đạo, các cán bộ kỹ thuật của các cơ sở: chế biến bột cá, chế biến ghẹ, cá đông lạnh… bước đầu các chuyên gia đã nhận dạng chung hiện trạng sản xuất tại các cơ sở thể hiện đặc trưng qua mức tiêu thụ nước, tiêu thụ điện được sử dụng đáng kể trong nghành chế biến thủy sản, bên cạnh đó việc bố trí sắp xếp giữa các khu vực sản xuất, vấn đề vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca làm việc, tận dụng ánh sáng tự nhiên trong chiếu sáng, nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống sấy năng lượng mặt trời, quản lý nội vi…tất cả các vấn đề trên nếu được xem xét và áp dụng đúng mức thì doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất đáng kể, đồng thời môi trường làm việc được cải thiện tốt hơn.

 

Qua kết quả làm việc, các doanh nghiệp đã được tư vấn về hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn và chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp do dự chưa tích cực tham gia chương trình.

                                                                                      Lê Công Năm

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: